123

PERDE KALIBI (TIRKA – 5)

Çapı ayarlanabilir dairesel perde kalıbıdır. Pratik çap ayarı sağlar, kuşaklar kolay istiflenebilir küçük parçalardan oluşur.
Düşey kırıkları olmayan, tam dairesel, eliptik veya konik beton yüzeyleri elde edilir.
Bükme çelik profil (CK) veya ahşap H20 düşey elemanlar plywood yüzeye monte edilir.
Yatay kuşak modülleri eğim ayarlıdır, tierodlara ve payandalara da mesnet oluştururlar. Panel modül ekleri sızdırmaz ve rijitdir.