BAŞLIK KALIPLARI

BAŞLIK KALIPLARI

Modüler konsol ve ankraj sistemimiz her türlü başlık betonu boyutlarına uyum sağlar.
Viyadük başlıklarının yerinde dökümünü sağlar.
Yüksekte, güvenli çalışmak için taşıyıcılık ve ISG koşullarına uyumludur. Düzgün beton yüzeyi elde edilir.
Bu yöntem sürekli ve hızlı bir uygulamayı beraberinde getirmekte, ek bir iskele gereksinimini ortadan kaldırmaktadır.
15M yükseklikten sonra taşıyıcı iskele çözümleri rantabl olmamaktadır. Konsol sistemimizin yükseklik sınırı yoktur.
Taşıyıcılığı hesaplanmış gömülü ankrajlar elevasyon son dökümünde bırakılmakta, konsol başlık kalıbı yerde kurulmakta ve kaldırılıp ankrajlara oturtulmaktadır. Kaldırma sapanları da temin edilmektedir.